Pacific Voyager Forum

American Samoa => Samoan Music => Topic started by: ipacific on January 31, 2016, 02:31:31 PM

Title: Amerika Samoa - national anthem of American Samoa
Post by: ipacific on January 31, 2016, 02:31:31 PM
Amerika Samoa - national anthem of American Samoa

    Amerika Samoa
    Lo’u Atunu’u pele ‘oe
    Oute tiu I lou igoa
    O ‘oe o lo’u fa’amoemoe
    O ‘oe ole Penina ole Pasefika
    E mo’omia e motu e lima
    E ua ta’uta’ua au aga I fanua
    Ma ou tala mai anamua
    Tutuila ma Manu’a
    Ala mai ia tu I luga
    Tautua ma punou I lou Malo
    Ia manuia ia ulu ola
    Amerika Samoa
    Ole Malo ole sa’olotoga
    (repeat)
    Tautua ma punou I lou Malo
    Ia manuia ia ulu ola
    Amerika Samoa
    Ole Malo ole sa’olotoga

English translation:

    American Samoa
    You are my beloved country
    Your name I shan't search for
    You are my hope
    You are the jewel of the Pacific
    That is the lure of the five islands
    Your name forever holds
    Your legends of yore
    Tutuila and Manu'a Ala mai
    Stand up and be counted
    Serve and bow down to your country
    Let it be blessed and grow
    American Samoa
    The land of the free
    (repeat)
    Serve and bow down to your country
    Let it be blessed and grow
    American Samoa
    The land of the free