Pacific Voyager Forum

American Samoa => Samoan Language => Topic started by: ekuuleik on November 08, 2009, 05:02:50 PM

Title: Need help with translation to samoan...
Post by: ekuuleik on November 08, 2009, 05:02:50 PM
Please help me translate the following to samoan:

Happy birthday! Be safe but have a blast. Can't wait to see you again!


Thank you.
Title: Happy Birthday to you! translation to samoan...
Post by: Malia on April 09, 2010, 10:45:59 AM
Hi Ekuuleik,

I can only help with:

Blessing to you on your Birthday! or Happy Birthday to you (the American way)

Manuia lou aso Fanau!

Manuia = Blessing
lou = you
Aso Fanau = Birthday

Enjoy the holidays!
Title: Re: Need help with translation to samoan...
Post by: Malia on May 03, 2010, 10:37:12 PM
How to say :

Can't wait to see you again
or with other words
Come back fast, I am missing you. (Hurry up, I am missing you)

Sau vave, ua ou missia oe.

Vave - hurry (fast)
Sau - come

Ua / ua ou - I (I am)

Missia - missing

Oe - you
Title: Re: Need help with translation to samoan...
Post by: kate on May 28, 2010, 05:18:28 PM
could someone help me translate the following?

Kapau oku mau fie hia oua ke fie hia ki lunga he facebook. Toe fai pe ho lea teu paai koe he ke uma he sima eeee. Oua ke toe pauu mai eee. Hoka ke loka. oua.


thank you!
kate