Pacific Voyager Forum

American Samoa => Samoan Language => Topic started by: Gody on August 09, 2010, 06:18:59 AM

Title: can someone translate
Post by: Gody on August 09, 2010, 06:18:59 AM
i got a letter in samoan can someone translate for me please

Se makua lagoga loka faagoagoa sole i le kala ua ou faalogo ai sole uso... Leikioa e maikaika pe a faiaku ia oe ma Sio..ma Karif.. o lega ua e faaloloko sole ia Gordon lol) fiu a e gaga e ioio lava le koloai uce)..leikioa a e apaapa i luga o lea ua ou iloa le mea ga ua agasala ai lou kagaka.. never mind bro..you are do...ing the right thing...
Title: Re: can someone translate
Post by: ipacific on August 20, 2010, 11:22:06 PM
I asked a friend to help, hope this helps make peace in whatever the situation:

"I heard thru the grape-vine some sorry news bro.concerning you. no wonder you get so defensive when I talk to u and Sio..and karif...you took Gordon all to yourself lol ) ..no matter how hard u tried to hide ) sooner or later everyone will hear the little chics' voices...that explains your seeming to be getting closer to the things above(God)...I know your sin... never mind bro..you are do...ing the right thing..."