Pacific Voyager Forum

American Samoa => Samoan Language => Topic started by: fishing on December 29, 2010, 06:16:49 PM

Title: Can someone please translate this for me!? ao le ai la asi mea a ....
Post by: fishing on December 29, 2010, 06:16:49 PM
 I'd appreciate if someone could please translate this for me!

ao le ai la asi mea a ........ aisaea la e musa ai e kilokilo mai i luma o le sifi o faamagaia ...... alofa aku mo oe bro

thanks in advance :D