Pacific Voyager Forum

American Samoa => Samoan Language => Topic started by: tyson22763 on June 28, 2011, 09:34:29 PM

Title: don't understand..
Post by: tyson22763 on June 28, 2011, 09:34:29 PM
Faamalie ia le uso, ua le keke kakou i lou aso....ua leai se kupe...ae faaliu keke ifo i ou mafaufauga le apa spam gale male alaisa...maguia si ou uso.

what does ths mean? got in a message..