Pacific Voyager Forum

American Samoa => Samoan Language => Topic started by: beachlove1122 on September 04, 2011, 02:25:52 PM

Title: How to say this in samoan
Post by: beachlove1122 on September 04, 2011, 02:25:52 PM
how do i say always in my heart in samoan
Title: Re: How to say this in samoan
Post by: rnaupoto on October 04, 2013, 02:24:04 PM
Taimi uma i 'o lo'u E tumau i o matou fatu e o'o i le fa'avavau