iPacific.com | Samoa | Forum

Author Topic: Samoan Opposites (Antonyms) for English Speakers  (Read 22335 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ipacific

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 395
Samoan Opposites (Antonyms) for English Speakers
« on: September 30, 2009, 06:14:19 AM »
Popular Samoan Language opposites for everyday Samoan language.

English         Samoan          Pronunciation
Hello               Talofa            Tah-low-fa
Goodbye          Tofa               To-fa
Thank you        Fa'afetai         Fah-ah-fay-tie
Please             Fa'amolemole  Fah-ah-moh-le-moh-le
Yes                 Loe                Ee-oh-e
No                  Leai               Le-ay-e
Maybe             Masalo           Ma-sa-lo
That's all right  'Ua lelei            Oo-a  lelay
big / small       tele / la'ititi     teh-leh / lah ee-tee-tee
quick / slow     tope / gese      toh-peh / nge-seh
early / late      vave / tuai       vah-veh / two eye
near / far        latalata / mamao   lah-tah-lah-tah / mah-mah-oh

5COATS

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
CAN YOU TELL ME WHAT THIS SAMOAN POEM SAYS IN ENGLISH?
« Reply #1 on: October 05, 2009, 10:26:04 AM »
CAN YOU TELL ME WHAT THIS SAYS IN ENGLISH? MY GOOD FRIEND HAS LOST A LOT OF FAMILY MEMBERS IN SAMOA AND I WANT TO GIVE HIM A NICE POEM IN HIS LANGUAGE UNFORTUNATLY I AM HAVING A HARD TIME FINDING SOMETHING SINCE I DONT SPEAK THE LANGUAGE.

 ma so‘ona mananaia, ma lalelei lo latou tuafafine. Le ‘au uso o lo ‘ua matutua.
Ona fai atu‘lea lo latou tuafafine, “Tui e, ma Tui ma Tui ma Tui, ‘o lenei ‘ua tatou matutua; pe ni a ‘o tatou faiva a fai nei? E lelei ina ia tatou ta ti‘a.” Ona usita‘i lea i ai ‘o le nu‘u; ona latou ta tìa lea. Ta le ti‘u a Sina; mua i tai. Ta le ti‘a a Sina; mua i uta. Toe ta le ti‘a a Sina; mua i tai. ‘Ua leai lava le fafine—‘ua so‘ona lalelei; ‘ua u mai mata, ‘ua ni aiga fa‘alala; u mai le tua, ‘ua ‘o‘o le malama i Sàua.1
Ona vaaia lea e Sina ‘o le gogo sina, ‘ua tipatipa mai tai. Ona fa‘apea lea ‘o Sina;

“Oi la‘u tane! ‘o le gogo sina.
‘Ou te manamea i ana tipa.”

Ona fai atu lea ‘o le nu‘u, “Sema e, o mai ia, ina tatou sailia le tane a Sina.” Ona latou fai atu ai lea ia Sina, “Sina e, sau ia; ina e nofo i‘inei; ‘a e matou o e saili i lau tane, o le gogo sina, e ta manamea i ana tipa. Sina e, aua te tauvala‘au.” Ona latou o ai lea.
Ona tauvala‘au lea ‘o Sina, “Tui e, ma Tui ma Tui!” Ona sau ai lea ‘o Tuiletafu‘e, ‘o le sauali‘i; ona fefe ai lea ‘o Sina. Ua sau le aitu: ona moe lea i vae o Sina.
Ona o mai lea le au uso tuagane o Sina, ma lana tane, ‘o le gogo sina; ona tepa atu lea ‘ua i ai le aitu ia Sina, ona tagi lea.
‘O Fagono a tagi; ‘a ‘o tagi le tamaloa:—

“Soufuna Sina, soufuna Sina,
Le tama fafine, le feagaiga,
Lota tuafatine, na ‘e tagi i lau tane, ‘o le gogo sina.
E te manamea i ana tipa.
Ifo vanu, a‘e vanu, au manu na.
‘A e ta alu ita, ne‘i ta pau; ta lilia e.”

‘A ‘o tagi Sina;

“Sole Tui, sau i fale;
Tui e, sau i fale, i ta gagase.
Na‘u valaau, ‘o Tui ma Tui!
Oe mai ai le tasi Tui, ‘o Tuiletafu‘e; le moe nei,
Le tofa i o‘u vae nei
Tui e, sau i fale nei.”

Ona tagi lea ‘o le aupito ane i ai. E fa‘apea ‘uma lava a latou tagi.
Ona tagi lea ‘o Sina;

“Sole Tui e, sau i fale;
Sau i fale, i ta gagase.
Na‘u valaau, o Tui ma Tui!
Oe mai ai le tasi Tui, Tuiletafu‘e; le moe nei.
Tui e, sau i fale nei.”


AmberWaves

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
Re: CAN YOU TELL ME WHAT THIS SAMOAN POEM SAYS IN ENGLISH?
« Reply #2 on: September 07, 2010, 09:24:04 PM »
From what I can tell its like... 2 different things.
I don't recognize the first part but the rest of it is from a Song. It's sung by the village in praise of Chiefs. Part of it talks about beauty and pleasure.
Sorry My Samoan isn't as good as I'd like it to be lol but I hope that helps some :)

rodders

 • Newbie
 • *
 • Posts: 3
Re: Samoan Opposites (Antonyms) for English Speakers
« Reply #3 on: October 05, 2010, 06:31:11 PM »
thats going to help when i visit  :) :)


 


hibiscus iPacific | Samoa | Forum