iPacific.com | Samoa | Forum

Author Topic: Samoan to English poem translation please!  (Read 8971 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

5COATS

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
Samoan to English poem translation please!
« on: October 06, 2009, 12:40:49 PM »
Can someone translate this Poem in to english for me or tel me a website that i caan go to that can do that? I have looked but have had no luck.
I am looking for a nice poem for a good friend of mine who is Samoan and I am having a difficult time at it since I dont speak Samoan.

ma so‘ona mananaia, ma lalelei lo latou tuafafine. Le ‘au uso o lo ‘ua matutua.
Ona fai atu‘lea lo latou tuafafine, “Tui e, ma Tui ma Tui ma Tui, ‘o lenei ‘ua tatou matutua; pe ni a ‘o tatou faiva a fai nei? E lelei ina ia tatou ta ti‘a.” Ona usita‘i lea i ai ‘o le nu‘u; ona latou ta tìa lea. Ta le ti‘u a Sina; mua i tai. Ta le ti‘a a Sina; mua i uta. Toe ta le ti‘a a Sina; mua i tai. ‘Ua leai lava le fafine—‘ua so‘ona lalelei; ‘ua u mai mata, ‘ua ni aiga fa‘alala; u mai le tua, ‘ua ‘o‘o le malama i Sàua.1
Ona vaaia lea e Sina ‘o le gogo sina, ‘ua tipatipa mai tai. Ona fa‘apea lea ‘o Sina;

“Oi la‘u tane! ‘o le gogo sina.
‘Ou te manamea i ana tipa.”

Ona fai atu lea ‘o le nu‘u, “Sema e, o mai ia, ina tatou sailia le tane a Sina.” Ona latou fai atu ai lea ia Sina, “Sina e, sau ia; ina e nofo i‘inei; ‘a e matou o e saili i lau tane, o le gogo sina, e ta manamea i ana tipa. Sina e, aua te tauvala‘au.” Ona latou o ai lea.
Ona tauvala‘au lea ‘o Sina, “Tui e, ma Tui ma Tui!” Ona sau ai lea ‘o Tuiletafu‘e, ‘o le sauali‘i; ona fefe ai lea ‘o Sina. Ua sau le aitu: ona moe lea i vae o Sina.
Ona o mai lea le au uso tuagane o Sina, ma lana tane, ‘o le gogo sina; ona tepa atu lea ‘ua i ai le aitu ia Sina, ona tagi lea.
‘O Fagono a tagi; ‘a ‘o tagi le tamaloa:—

“Soufuna Sina, soufuna Sina,
Le tama fafine, le feagaiga,
Lota tuafatine, na ‘e tagi i lau tane, ‘o le gogo sina.
E te manamea i ana tipa.
Ifo vanu, a‘e vanu, au manu na.
‘A e ta alu ita, ne‘i ta pau; ta lilia e.”

‘A ‘o tagi Sina;

“Sole Tui, sau i fale;
Tui e, sau i fale, i ta gagase.
Na‘u valaau, ‘o Tui ma Tui!
Oe mai ai le tasi Tui, ‘o Tuiletafu‘e; le moe nei,
Le tofa i o‘u vae nei
Tui e, sau i fale nei.”

Ona tagi lea ‘o le aupito ane i ai. E fa‘apea ‘uma lava a latou tagi.
Ona tagi lea ‘o Sina;

“Sole Tui e, sau i fale;
Sau i fale, i ta gagase.
Na‘u valaau, o Tui ma Tui!
Oe mai ai le tasi Tui, Tuiletafu‘e; le moe nei.
Tui e, sau i fale nei.”

Malia

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 11
Re: SAMOAN TO ENGLISH TRANSLATION PLEASE
« Reply #1 on: January 05, 2010, 09:32:09 PM »
I asked my Samoan friend that lives next door to translate it, so maybe one day it will appear here in Samoan. Let's hope!
I also heard that it is special because they use some specific phrases/idioms that it is difficult just take and translate and it will for sure take a lot of time to do it in a proper way.

 


hibiscus iPacific | Samoa | Forum