iPacific.com | Samoa | Forum

Author Topic: samoan dictionary  (Read 14902 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

angela

 • Newbie
 • *
 • Posts: 5
samoan dictionary
« on: October 23, 2011, 04:27:45 AM »
can u plis tl me wat countris inda pacific av da samoan dic n da samoan bible.
do u thnk fiji is wun of dis countris?

ipacific

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 395
Re: samoan dictionary
« Reply #1 on: April 02, 2012, 09:04:15 PM »
Not that I can quite understand your question, but Yes, there is a Samaon Dictionary, usually Samoan-English or Samoan-German in the old days. And the Samoan bibile, O le Tusi paia.

Many people in Fiji are from Samoa and use them, but there is also Fiji language dictionaries and Bible.

whared

 • Newbie
 • *
 • Posts: 6
Re: samoan dictionary
« Reply #2 on: October 19, 2012, 11:53:59 PM »
Talofa lava. Po' o a mai oe. Very interesting to read from Samoan Dictionary that was posted. I would like to see some more if thats ok. Thanks alot.

vibratosurfeit

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
Re: samoan dictionary
« Reply #3 on: December 11, 2018, 05:57:31 AM »
Lo matou tama e o i le lagi ia paia lou suafa.
 Ia oo mai lou malo, ia faia lou finagalo i le lalolagi e pei ona faia i le lagi. 
Ia e foai mai ia te imatou i le aso nei a matou meaai e tatau ma le aso. 
Ia e faamagalo ia te imatou i a matou agasala e pei o imatou foi ona matou faamagalo atu i e ua agaleaga mai ia te i matou. 
Aua foi e te taitaiina imatou i le tofotofoga a ia e laveai ia imatou ai le leaga. 
Aua e ou le malo ma le mana atoa ma le viiga, e faavavau lava. 

 


hibiscus iPacific | Samoa | Forum