Speak Samoan | Samoa | iPacific™ | Forum

THE STORY OF
TWO BROTHERS

Tutuila

Mt. Matafao and Mt. Pioa, the Rainmaker, stand over Pago Pago Harbor.
There are two large mountain peaks on Tutuila Island of American Samoa, the tall stately Matafao, and the imposing Mt. Pioa, also known as "Rainmaker." They preside over the island and face each other across Pago Pago harbor.
This is the story of how they came to be. The English version by Bryon Birdsall, Samoan version by Mua S. Lutu. A printed version of this story was made by Transpac Corporation, Pago Pago, American Samoa.

The Story of Two Brothers / O Le Tala I Le 'Au Uso

Once there was a very old man. Sa i ai se tasi toeina matua lava.
He had two sons named Pioa and Matafao. They quarreled night and day. Sa i ai ona atali'i e toalua e igoa ia Pioa ma Matafao. E taua'imisa lava laua i po uma ma aso uma.
When the old man felt he was going to die, he said to Pioa and Matafao, "I am unhappy that you do not love each other." Ina ua iloa e le toeaina ua lata mai le taimi o le a uma ai lona ola, sa fai atu ia Matafao, "Faanoanoa lava a'u ona e le alofa le tasi il le tasi."
"I shall divide the island, and Pioa shall live in the east, and Matafao shall live in the west." "O le a vaevaeina le motu, ma o Pioa o le a nofo i le itu i sasa'e, a'o Matafao o le a nofo i le itu i sisifo."
Then the old man said, "He who starts another quarrel shall be turned into a rock in tyhe very place he stands." "Sa toe faapea atu le toeaina, afai ae toe misa oulua o le a liu ma'a loa i le mea o lo'o tu ai."
And the old man died. Ua uma nei le ola o le toeaina.
For a long time Pioa and Matafao grieved over their father's death. Mo se taimi umi lava, sa faanosnos lava Pioa ma Matafao ina ua maliu si o laua tama.
The brothers were so sad they forgot to eat. At last they decided to have a big feast. Sa faanoanoa tele lenei au 'uso, ua o'o ina le fia aai. Ae mulimuli ane, ua faia se la tonu, ia faia se la 'aiga tele.
Full of food, Matafao stood on a cliff to view his land. A bird flew over and dropped a rock on his head. A'o tu Matafao i luga o lona motu ma le mau mea ai, sa lele ane se manu ma faapau se ma'a i luga o lona ulu.
Matafoa was angry. He thought Pioa had thrown the rock. So he threw a rock at Pioa. Sa ita tele Matafao ma sa faapea a ia, o Pioa ua na togiina mai lenei maa. Sa ia toe togi atu lenei maa ia Pioa.
Pioa and Matafao began to fight again, and their legs turned to stone, just as their father had said. Ua toe amataina foi nei le misa Pioa ma Matafao ona amata loa lea ona liu maa o laua tino e pei lava o le tala a lo laua tama.
Matafao knew the fighting was wrong and he apologized. Ua iloa lelei lava e Matafao us sese ia, ona ia faatoese loe lea.
But Pioa only threw more rocks at Matafao. Ae peitai ane, ua fetogi atu pea e Pioa maa ia Matafao.
Matafao warned Pioa to stop, but he would not listen. Finally, Matafao hurled an enormous rock at Pioa. Sa lapatai atu Matafao ia Pioa ia taofi, ae us le fia faalogo lava i ai Pioa. Mulimlui ane, sa liai atu loa e Matafao se maa tele lava ia Pioa.
And knocked off his top. Ma aveeseina ai lona ulu.
One huge piece plunged into the sea and still lies there as a small island rock. Na pau ese loa se vaega tele o lona tino i totonu o le sami, ma o loo taatia ai nei.
Thus ends the story of Tutuila's mountains, the tall Matafao, and Pioa, the Rainmaker over which a cloud broods everyday where his top used to be, and the island rock in the ocean that was once Pioa's head.

Back to American SamoaSamoa page
iPacific™
Email to: iPacific™
Copyright © 1995-2016 iPacific™